535 388 380
Spawanie materiału
Płytka skrawająca trójkątna
Obróbka części - wiercenie otworów
Mierzenie otworu suwmiarką elektroniczną
Spawanie materiału
Obróbka części w uchwytach na obrabiarce

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy, iż:

KIM JESTEŚMY

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma REMITECH Renata Michalska, NIP 123 096 85 04, z siedzibą przy ul. Marzycieli 5/2, 05-530 Czersk. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, można skontaktować się z nami pocztą pod powyższym adresem, telefonicznie pod numerem +48 535 388 380 lub pod adresem e-mail: biuro@remitech.pl.

JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERAMY I DLACZEGO JE ZBIERAMY

Przekazane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach:

Administrator może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby. W wypadku Usługobiorców/Usługodawców/Klientów Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy/Usługodawcy/Klienta.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług IT; do biura rachunkowego obsługującego firmę Remitech.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych.

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

JAKIE MASZ PRAWA DO SWOICH DANYCH

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak niezbędne do zawarcia i realizacji umów, podjęcia współpracy czy prowadzenia korespondencji.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Niniejsza polityka wyjaśnia czym są pliki „cookies” oraz jak my je wykorzystujemy. Należy zapoznać się z tą polityką, aby zrozumieć, jakiego rodzaju pliki cookies używamy, jakie informacje zbieramy za ich pomocą i w jaki sposób pliki cookies są wykorzystywane. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących polityki plików cookies, zapraszamy do kontaktu z nami.

CO TO SĄ PLIKI „COOKIES”

„Cookies” zwane także jako ciasteczka, to krótkie informacje/pliki tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu przez strony internetowe, które Państwo odwiedzają. Pliki „cookies” są zaszyfrowane w taki sposób, aby osoby, które nie posiadają uprawnień nie miały do tego dostępu.
Mogą być one odczytywane przez Nas jako Administratora danych osobowych, a także przez systemy należące do innych zaufanych podmiotów, z których technologii korzystamy.

W ramach działania witryny internetowej stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”:

W JAKIM CELU UŻYWAMY PLIKÓW „COOKIES”

Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt z nami):

Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Państwa tożsamości.

JAK MOGĄ PAŃSTWO KONTROLOWAĆ PLIKI „COOKIES”

Państwa przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Państwa urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies.

KONTROLA NAD ZAINSTALOWANYMI PLIKAMI „COOKIES”

Kontrola – przeglądarka internetowa: jeżeli nie życzą Państwo sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, w większości przeglądarek internetowych można zmienić ustawienia— całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji w tym zakresie można znaleźć na stronie: https://www.aboutcookie.org/

CO SIĘ DZIEJE, JEŻELI NIE WYRAZIMY ZGODY NA KORZYSTANIE Z PLIKÓW „COOKIES”

Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku, etc.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY KORZYSTAĆ Z PLIKÓW „COOKIES”

Pliki cookie pozostają na Państwa urządzeniu:

WYŁĄCZANIE PLIKÓW „COOKIES” Z PRZEGLĄDAREK INTERNETOWYCH

Producenci przeglądarek udostępniają strony pomocy dotyczące zarządzania plikami cookies w ich produktach. Więcej informacji można znaleźć poniżej.

w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przęglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari
w przeglądarce Microsoft Edge

W przypadku innych przeglądarek prosimy o sprawdzenie w dokumentacji udostępnionej przez dostawcę przeglądarki.
W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z nami.

Kontakt

Kontakt:

tel. 535 388 380
biuro@remitech.pl

Hala produkcyjna:

05-530 Czersk
Książąt Mazowieckich 15